Kurumsal

MikroMod, 2010 yılında yazılım sektöründeki yetersizliklerden dolayı artan talep üzerine doğmuştur. Şirketlerin iş süreçlerinin organize edilmesi ve kaynakların verimli kullanılması için bilgisayar programları ile kontrol edilmesi ve analiz edilmesi karar süreçlerini kısaltırken, azalan maliyetlerle birlikte karlılık oranları önemli ölçüde artmıştır.

MikroMod, Müşterisi ile iletişim kurduğu andan itibaren iş süreçlerini analiz eder ve işletmenin bütün faaliyetlerini gözlemleyerek iş akışını bilgisayar ortamında kontrolünün sağlanması için yazılımlar geliştirir.

MikroMod, Müşterisini bir programı öğrenmeye, eğitim almaya zorlamaz; nesnel programlama ile iş süreçlerini aynen bilgisayar ortamına taşır, dolayısıyla programın kullanılması kolaydır ve pratiktir.

MikroMod, Her işletmeye özel yazılım geliştirmeyi misyon edinmiş, iş süreçlerinin kontrolünü sağlamak üzere; planlama, pazarlama, üretim, satış, satın alma, kasa, stok,… ihtiyaca yönelik modüler programlar geliştirerek gelişen Türkiye’de yazılımın lideri olmayı hedefleyen bir vizyona sahiptir.

Önce insan, kalite, ergonomi, verim, kar, inovasyon.